Historia

Początki działalności gospodarczej pod banderą PHU Gosia sięgają początków lat 90. W tym czasie przez ówczesnego właściciela – Mariana Kopras została powołana do życia firma usługowo – handlowa. Początkowo profil działalności skupiał się na wykonywaniu niewielkich, pojedynczych zleceń. Rozwój branży budowlanej spowodował, iż także struktury firmy PHU Gosia uległy przeformowaniu i ewoluowały przez następne lata.

Lata 90-te oraz przełom roku 2000 to okres szybkiego rozwoju firmy. Zmianom uległa polityka przedsiębiorstwa, a koniunktura branży budowlanej nakreśliła nam cel i kierunek funkcjonowania. Firma rozpoczęła świadczenie szeroko pojętych usług związanych z pracami ziemnymi oraz rozbiórkowymi, pojawił się także współistniejący transport ciężarowy.

Przez cały ten czas, podążając za rozwojem branży, zaspokajaliśmy potrzeby klientów każdego szczebla. Wśród naszych klientów, po dzień dzisiejszy można znaleźć osoby prywatne, mniejsze oraz większe firmy, a także instytucje sektora publicznego.

W tym długim okresie dorastaliśmy wspólnie z postępem branży, stawialiśmy czoła mniejszym ale przede wszystkim i większym, skomplikowanym projektom. Nasze doświadczenie, nawarstwiało się przez cały ten okres czasu, a najlepszym dowodem świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie jest nasza 35-cio letnia obecność na rynku.

Naszym głównym celem jest nieustanny rozwój oraz dotrzymywanie kroku branży robót ziemnych dlatego też nieprzerwanie zmierzamy w kierunku wzmacniania pozycji naszej firmy. W ostatnich latach uzyskaliśmy koncesję na wydobywanie kopalin z naszego złoża, a tym samym staliśmy się niezależnym dostawcą kruszywa w regionie. Jesteśmy także akredytowanym podmiotem, który posiada uprawnienia do odbioru oraz przetwarzania odpadów budowlanych, które min. powstają przy wykonywaniu naszych prac.

PHU Gosia

Parczew 84
63-405 Sieroszewice

Kontakt