Prace ziemne, wykopy

Zajmujemy się wykonywaniem wykopów oraz realizowaniem zleceń związanych z pracami ziemnymi.

W swoim taborze posiadamy maszyny praktycznie każdego kalibru, co pozwala nam kompleksowo obsługiwać inwestycje budowlane w zakresie robót ziemnych. W parku maszyn posiadamy koparki w przedziale od 1,7t do 24t, a także samochody samowyładowawcze typu wywrotka w zakresie od 1m³ – 18 m³.

Bez względu na stopień trudności oraz komplikacji zlecenia, potrafimy skonkretyzować i urzeczywistnić oczekiwania wszystkich klientów. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie.

work

Realizujemy zlecenia polegające między innymi na:

 • Przygotowaniu terenu pod budowę
 • Kształtowaniu oraz profilowaniu podłoża
 • Wykopach liniowych oraz kubaturowych
 • Budowie wszelkiego rodzaju przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i innych
 • Montażu systemów oczyszczania – przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Transporcie oraz dostarczaniem wszelkiego rodzaju materiałów sypkich
 • Prowadzimy sprzedaż materiałów takich jak: piasek, żwir, ziemia, tuczeń i innych

Rozbiórki

Rozbieramy, wyburzamy obiekty wszelkiego rodzaju. Dysponujemy doświadczeniem oraz sprzętem niezbędnym do fachowego i bezpiecznego przeprowadzenia prac rozbiórkowych.

Prace rozbiórkowe to bardzo skomplikowane oraz niebezpieczne zlecenia, które przed rozpoczęciem realizacji wymagają wnikliwej analizy oraz eksploracji wielu czynników.

Niezbędna jest tutaj wiedza z zakresu konstrukcji budowlanych oraz materiałoznawstwa. Bardzo ważnym faktorem prac rozbiórkowych są także wskazania prawa budowlanego oraz przepisów BHP.

Realizując z nami zlecenia, mają Państwo pewność, iż wykonamy je z zachowaniem wszystkich niezbędnych aspektów, koniecznych do szybkiego, bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac rozbiórkowych.

Odpad powstały w wyniku przeprowadzanych przez nas prac, może być w naszym zakresie także odtransportowywany i zutylizowany poza terenem budowy.

Kompleksowo realizujemy zlecenia rozbiórkowe i przywracamy teren do jego poprzedniej funkcjonalności.

Melioracje, odwodnienia, zbiorniki wodne

Kluczowym czynnikiem należytego wykonania prac melioracyjnych, są precyzyjnie wyznaczone cele oraz dobór adekwatnego rozwiązania. Przy zastosowaniu technik inżynierskich, a także w oparciu o wieloletnie doświadczenie świadczymy usługi związane z eliminowaniem zalegającej lub penetrującej wody, na różnego rodzaju gruntach.

Melioracje wykonujemy zarówno na terenach uprawnych, jak i w otoczeniu zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Z profilu ziemi usuwamy nadmiar wody, która przyczynia się do spadku funkcjonalności terenu, a niekiedy uniemożliwia jego użytkowanie.

Możemy także zaproponować rozwiązanie, które umożliwi zbieranie i ponowne wykorzystywanie nadpodaży wody.

work

Odwodnienia terenów wykonujemy między innymi poprzez:

 • Budowę, odpowiednio zaprojektowanych podziemnych sieci przewodów melioracyjnych
 • Tworzenie liniowych cieków wodnych
 • Prace polegające na odmulaniu rowów oraz wszelkiego rodzaju innych otwartych kanałów melioracyjnych
 • Budowę oraz odmulanie zbiorników wodnych

Świadczymy także kompleksowe usługi budowy sztucznych zbiorników wodnych – takich jak stawy, sadzawki i inne

Budowa dróg dojazdowych, utwardzanie i profilowanie terenu,
wymiana gruntu

Budujemy oraz przywracamy funkcjonalność gruntów, traktów drogowych oraz leśnych. Zajmujemy się utwardzaniem dojazdów, placów oraz parkingów, które ze względu na swą charakterystykę użytkową wymagają odpowiedniej stateczności oraz nośności.

Wykonujemy usługi związane z wymianą gruntu oraz profilowaniem, wszelkiego rodzaju podłoży.

work

Przy realizacji zleceń stosujemy między innymi:

 • Kruszywo łamane wszelkich frakcji
 • Kliniec oraz grys
 • Gruz kruszony
 • Piasek, żwir

Usługi brukarskie

Oferujemy usługi brukarskie, ukierunkowane na klientów instytucjonalnych oraz firmy. Wykonujemy kompleksowe zlecenia związane z budową ciągów pieszo - rowerowych, placów czy też zatok. Zajmujemy się także bieżącą konserwacją oraz naprawą wszelkiego rodzaju nawierzchni brukarskich i betonowych.

PHU Gosia

Parczew 84
63-405 Sieroszewice

Kontakt